Митне право

«Митна справа започаткована як елемент зовнішньої політики України та зовнішньоекономічної діяльності»
(д. ю. н. Шишка Р.Б.)


Митне право – система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон. Митне право містить у собі положення різних правових галузей: конституційного, адміністративного, податкового, фінансового, кримінального та міжнародного прав.

На тонкощах цієї справи знаються фахівці ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012». Вони надають юридичні послуги у сфері митного права за такими напрямками:

  • представництво та захист прав клієнта в суді у разі притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митного законодавства;
  • оскарження дій (бездіяльності) та  актів митних органів (у тому числі,  в судовому порядку);
  • консультування з питань обрання митного режиму, пільг в оподаткуванні під час переміщення вантажів через митний кордон України на ін..
  • підготовка запитів, листів, скарг, та інших документів правового характеру.