Господарське право

«Господарська діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність»
(Ст.3 Глава 1 Розділ 1 ГКУ)


Господарське право – це галузь права, норми якої регулюють господарські відносини, тобто відносини між господарюючими суб’єктами (виробничі, організаційні), а також управлінські відносини щодо державного регулювання підприємницької діяльності. Господарська діяльність як предмет регулювання господарського права виділяється своєю складністю, багатоетапністю, професійним і систематичним характером. За останні роки в Україні прийнято нові кодифіковані та спеціальні правові акти, що регулюють господарську діяльність.

Успішно вирішити питання у сфері господарського права допоможуть правники ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012», які забезпечують:

  • Юридичний супровід господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  • Розробка господарських договорів;
  • Проведення правової експертизи договорів;
  • Участь у переговорах при укладенні договорів;
  • Консультування при укладенні, зміні чи розірванні договорів, визначення правових наслідків;
  • Представництво інтересів в органах державної влади, контролюючих та правоохоронних органах;
  • Захист інтересів клієнта в судах, як на стороні позивача так і відповідача;
  • Супроводження виконання судового наказу.
  • Складання позовних заяв, розрахунків заборгованості, мирових угод, заяв, клопотань та інших процесуальних документів.