Цивільне право

«Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання»
(Ст.15 Глава 3 Розділ 1 ЦКУ)


Цивільне право – одна із фундаментальних галузей правової системи України, що регулює майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами права: фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами тощо. В Україні 1-2 місце у структурі справ, що надходять до суду, займають справи цивільного судочинства. Це значить, що сектор цивільних справ посідає чільне місце в роботі українських судів загальної юрисдикції. Правники ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012» надають фахову юридичну допомогу у цивільній сфері.

Ми забезпечимо:

  • Консультації при укладенні правочинів між фізичними чи юридичними особами, стягнення заборгованості за правочинами, відшкодування збитків, визнання правочинів недійсними.
  • Складання договорів, внесення змін до існуючих договорів.
  • Консультування та супроводження при стягненні заборгованості , представництво інтересів як боржника так і кредитора;
  • Представництво інтересів клієнта в судах усіх інстанцій при вирішенні цивільних спорів;
  • Консультування з питань спадкового законодавства, вирішення спадкових спорів, оформлення спадщини (за законом, за заповітом, відсторонення особи від спадкування, оспорювання спадщини, збільшення або зменшення її частки).
  • Визнання заповіту недійсним.