Чи можливе внесення до складу статутного капіталу криптовалюти?

криптовалюта

Питання досить складне та неоднозначне. Проте, з огляду на недосконалість українського законодавства, однозначна відповідь на це питання й досі відсутня. Що, в свою чергу, зумовлює численні дискусії в юридичній спільноті та серед представників бізнесу.

Процес розвитку інформаційних технологій здійснив свій вплив і на фінансову систему. Зараз уже мало кого здивуєш словами “блокчейн”, “біткойн”, “токен” або “криптовалюта”. Одних тільки різновидів криптовалют уже налічується понад 50. У зв’язку з цим у бізнес-середовищі все частіше виникають питання використання криптовалюти в своїй діяльності, зокрема і стосовно можливості формування статутного капіталу з її допомогою.

Однією з найпопулярніших криптовалют в Україні, та й у цілому в усьому світі, безсумнівно, є Bitcoin. Криптовалюта (Bitcoin) –це вид цифрової валюти, емісія й облік якої засновані на асиметричному шифруванні та застосуванні різних криптографічних методів захисту. Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі на основі технології Blockchain.

Повертаючись до питання можливості внесення криптовалюти Bitcoin до статутного капіталу, слід зазначити, що вимоги нормативно-правових актів України, які регулюють діяльність господарських товариств, не передбачають заборони на здійснення такої операції.

Враховуючи той факт, що Bitcoin не виведений із цивільного обороту в Україні і за своєю технологічною суттю є сукупністю інформації, що має монетарне вираження, а згідно з нормами Цивільного кодексу України до об’єктів цивільних прав належать інформація й інші матеріальні та нематеріальні цінності і блага, то можна зробити висновок про можливість внесення до статутного капіталу юридичної особи криптовалюти Bitcoin і відображення її на балансі компанії як нематеріального активу.

Таким чином, можна стверджувати, що можливість внесення до статутного капіталу криптовалюти Bitcoin існує. Але також слід ураховувати, що на сьогодні в Україні склалася негативна правозастосовча практика навколо криптовалют. Судова практика, що сформувалася в процесі розгляду спорів, пов’язаних із використанням Bitcoin, також не на боці власників такий криптовалюти. Суди в нашій країні вважають криптовалюту віртуальним майном, яке не має матеріальних ознак, що унеможливлює захист майнових прав на Bitcoin. У зв’язку з цим доцільність внесення криптовалюти Bitcoin до статутного капіталу підприємств, ураховуючи умови українських реалій, залишається під сумнівом.

Деякі небезпідставно зауважують, що в разі зацікавленості бізнесом з боку правоохоронних органів його власники зможуть зберегти свої активи, виражені в криптовалюті Bitcoin. Але при цьому існує й низка чинників, що можуть призвести до негативних наслідків. Відсутність будь-яких роз’яснень із боку фіскальних органів України та відсутність визначення на законодавчому рівні правового поля роботи із зазначеним активом ускладнює використання криптовалют в активах компаній. Враховуючи, що до сих пір правовий статус криптовалюти Bitcoin не визначено, подальші наслідки її використання в статутному капіталі залежатимуть виключно від позиції, яку прийме наш законодавець стосовно такої форми валюти.

Загалом слід зазначити, що в Україні, яка входить до топ-5 за кількістю користувачів Bitcoin-гаманців і де здійснює свою діяльність найбільше на території СНД Bitcoin-агентство Кuna, ситуація з відсутністю нормативного регулювання поводження з такою формою, як криптовалюта, є неприйнятною. У таких країнах, як США, Німеччина, Японія, Франція, Фінляндія, не лише дозволено обіг криптовалюти, а й законодавчо визначено правовий режим, роз’яснено поняття Bitcoin та інших криптовалют, а також сформовано відповідну судову практику. У будь-якому разі, вирішення ситуації, що склалася, – це виключно справа часу. Невідомим залишається лише шлях, яким піде український законодавець у питанні легалізації обігу криптовалют. А поки що їх використання в статутному капіталі компанії залишається не більш ніж даниною тренду та “фішкою”, яка виділяє таку компанію на тлі інших.