Тел. :
  • +38 (0532) 654095
  • +38 095 658-67-86
  • +38 097 757-88-02
e-mail :
  • kpc2012p@gmail.com

Мій знайомий позичив у мене грошові кошти написавши розписку. Зобовязувався їх повернути. Вже пройшло більше двох років, а гроші мені не повернули. Який вихід?

У наших фахівців існує позитивна практика вирішення даної категорії спорів у судовому порядку.

Згідно ст. 1046 ЦКУ: за  договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені  родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму  позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1047 ЦКУ встановлено, що на  підтвердження  укладення  договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший  документ, який  посвідчує  передання  йому  позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

У статті 1048 вказано, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

У відповідності до вимог ст. 1049 ЦКУ Позичальник зобов'язаний  повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі  або  речі,  визначені  родовими 
ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Якщо договором не встановлений строк повернення позики, або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом 30-ти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлене договором.

Згідно вимог ст. 1050 ЦКУ: Якщо позичальник своєчасно не повернув суму  позики,  він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув  речі,  визначені родовими ознаками,  він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня,  коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно  від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

У разі порушення зобов’язання згідно вимог ст. 625 ЦКУ: Боржник не звільняється   від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого  індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних  від  простроченої суми,  якщо  інший  розмір  процентів не встановлений договором або законом