Тел. :
  • +38 (0532) 654095
  • +38 095 658-67-86
  • +38 097 757-88-02
e-mail :
  • kpc2012p@gmail.com

Корпоративне право

«Моментом виникнення корпоративних правовідносин є особливий факт – реєстрація юридичної особи»
(д. ю .н. Васильєва  B.А.)


КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — це складова частина цивільного права, сукупність юридичних норм, які регулюють правовий статус, порядок створення та діяльності господарських товариств. Нормативні визначення корпоративних прав міститься у Законі «Про акціонерні товариства», Господарському кодексі України. Вперше нормативне визначення терміну «корпоративні права» з'явилося саме в законі про оподаткування. Правовідносини, які регулює корпоративне право, за своєю правовою природою є складними та різноплановими.

Фахівці ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012» мають знання з корпоративного права та досвід, тож готові надати клієнтові:
  • Реєстрація, ліквідація, реорганізація юридичних осіб;
  • Розробка договорів купівлі – продажу корпоративних прав;
  • Внесення змін до установчих документів;
  • Підготовка та забезпечення проведення загальних зборів та зборів акціонерів;
  • Представництво інтересів при вирішенні будь – яких корпоративних конфліктів.