Тел. :
  • +38 (0532) 654095
  • +38 095 658-67-86
  • +38 097 757-88-02
e-mail :
  • kpc2012p@gmail.com

Послуги компанії

Цивільне право
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО — одна із фундаментальних галузей правової системи України, що регулює майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами права: фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами тощо. В Україні 1-2 місце у структурі справ, що надходять до суду, займають справи цивільного судочинства. Це значить, що сектор цивільних справ посідає чільне місце в роботі українських судів загальної юрисдикції.
Правники ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012» надають фахову юридичну допомогу у цивільній сфері.
Земельне право
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО — система юридичних норм, що регулюють суспільні відносини щодо раціонального використання й охорони земель, охорони прав землевласників і землекористувачів. В епоху раннього феодалізму право розгляду земельних справ первісно належало верховній владі, оскільки суд взагалі не був відокремленим від адміністрації. В сучасній Україні після набрання чинності Земельного кодексу, Верховною Радою було прийнято понад 20 законів, які регулюють земельні відносини та особливості використання земель.
Сімейне право
СІМЕЙНЕ ПРАВО – це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їхніми вихованцями, а також інших сімейних відносин між членами родини та родичами. Протягом останніх років, у зв’язку зі змінами в суспільстві, сімейні правовідносини зазнали значних перетворень, що викликало необхідність в їх регулюванні на нових засадах і принципах.
Господарське право
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО — це галузь права, норми якої регулюють господарські відносини, тобто відносини між господарюючими суб’єктами (виробничі, організаційні), а також управлінські відносини щодо державного регулювання підприємницької діяльності. Господарська діяльність як предмет регулювання господарського права виділяється своєю складністю, багатоетапністю, професійним і систематичним характером. За останні роки в Україні прийнято нові кодифіковані та спеціальні правові акти, що регулюють господарську діяльність.
Корпоративне право
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — це складова частина цивільного права, сукупність юридичних норм, які регулюють правовий статус, порядок створення та діяльності господарських товариств. Нормативні визначення корпоративних прав міститься у Законі «Про акціонерні товариства», Господарському кодексі України. Вперше нормативне визначення терміну «корпоративні права» з'явилося саме в законі про оподаткування. Правовідносини, які регулює корпоративне право, за своєю правовою природою є складними та різноплановими.
Податкове право
ПОДАТКОВЕ ПРАВО — це підгалузь фінансового права, що містить закони і підзаконні нормативні акти, правові норми, якими закріплюються принципи побудови податкової системи, права, обов'язки та відповідальність учасників податкових правовідносин, види платежів. У Податковому кодексі вперше в Україні здійснено об'єднання в одному нормативно-правовому акті норм права, якими врегульовано відносини в сфері оподаткування.
Кримінальне право
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — це сукупність нормативно-правових актів, у яких визначаються підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, а також підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності і покарання. Особливим видом кваліфікованої юридичної допомоги є та, що надається у рамках кримінального судочинства.
Захист у європейському суді з прав людини
Європейський Суд з прав людини є однією із основних міжнародних правозахисних інституцій загальноєвропейської системи захисту прав людини. За кількістю скарг до Європейського Суду з прав людини Україна посідає одне з перших місць серед інших країн-членів Ради Європи, а це свідчить про недостатню ефективність діяльності національних правозахисних інституцій.
Митне право
МИТНЕ ПРАВО – система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон. Митне право містить у собі положення різних правових галузей: конституційного, адміністративного, податкового, фінансового, кримінального та міжнародного прав.
У випадку банкрутства
Результат розвитку бізнесу може бути досить непередбачуваним. Адже в умовах соціально-економічної кризи ймовірне виникнення заборгованостей та інших фінансових негараздів, що можуть спричинити навмисне або ненавмисне банкрутство юридичної особи. Щоб уникнути негативних наслідків для учасників бізнесу процедуру банкрутства провести з урахуванням нюансів. Допомогу в цьому нададуть юристи ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012».
Виконання рішень суду
Правова статистика вказує на те, що майже 50% судових рішень за цивільними справами в Україні не виконуються, що є однією із найбільш гострих проблем вітчизняної правової системи. Для того, аби підвищити свої шанси на більш швидке і точне виконання рішення суду, Вам слід знатись на основних положеннях закону, що регулюють виконавче провадження в Україні. У цьому допоможуть спеціалісти ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012».
Правова підтримка в сфері будівництва
Спеціалісти ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012» надають юридичні послуги у сфері будівництва. Ми допоможемо вирішити нагальні та нестандартні правові питання у будівельній галузі.
Оцінка та експертизи
У межах комплексної експертно-правової допомоги спеціалісти ТОВ «КПЦ «Юрстандарт-2012» проводять будівельну експертизу та здійснюють оцінку:
  • транспорту;
  • нерухомості;
  • земельних ділянок.
Купівля продаж підприємств
Ліквідація проблемних підприємств шляхом зміни засновників, директора та головного бухгалтера. Зміна юридичної адреси компанії. Продаж корпоративних прав є одним з найшвидший та найбезпечніший спосіб позбутися від проблемних підприємств напередодні проведення різного роду перевірок.